לימודי שחיטת עופות

שחיטה היא מצוות עשה מהתורה. ניתן לאכול בשר עופות או בהמות רק לאחר תהליך שחיטה והכשרה שמתבצע על פי כללי ההלכה. כל אדם יכול לבצע את פעולת השחיטה במידה והוא יודע את ההלכות, אך במידה והאדם אינו יכול הוא ממנה שליח אשר הוא זה ששוחט עבורו את העוף או את הבהמה. ואכן כיום גופי הכשרות ממנים שוחטים אשר מופקדים על תהליך השחיטה. הם מבצעים את הפעולה והלקוחות סומכים על גוף הכשרות ומקבלים בשר מוכשר ומוכן לבישול. כדי לשמש כשוחט צריך לעבור הסמכה מיוחדת המכינה את הלומדים לשמש בתפקיד חשוב זה.

תרנגול

לימוד ההלכות

שחיטת עופות ובהמות הוא תפקיד בעל חשיבות רבה אשר הנושא אותו חייב לקחת את מלוא האחריות. שכן טרפות הם עניין מצוי ויש לעשות כל מאמץ להתנהל כהלכה ולהימנע ממכשולות חס וחלילה.

 

נושאים שונים בלימוד

לימודי שחיטה כוללים מספר שלבים וכן נושאים שונים. כדי לשמש כשוחט חייב הלומד ללמוד היטב את הנושאים, לרכוש מיומנות ולהכיר את גופם של העופות והבהמות. רק לאחר שהוא אכן רכש את הידע ואת היכולת הוא יוכל לשמש כשוחט בפועל.

 

לימודי שחיטה כוללים:

השלב הראשון הוא לימוד ההלכות המובאות בשולחן ערוך. מדובר על הלכות שחיטה וטריפות – אותם יש לדעת היטב. לרוב לימודים אלו מתבצעים באופן עצמי על פי הכוונה של מנהלי הקורס. הלומדים מקבלים רשימה מפורטת של הסימנים הנדרשים וכל אחד לומד ומשנן בכוחות עצמו את ההלכות בעניין.

לימוד מעשי  – לאחר שהלומד למד היטב את ההלכות הוא יכול לעבור לשלב המעשי. בשלב זה הוא לומד את עניין העמדת סכין חד וחלק למהדרין. כמו כן כולל שלב זה שחיטה מעשית של עופות ובהמות.

בדיקת צומת הגידין והריאות – לאחר השחיטה יש לבצע בדיקה של צומת הגידין וכן בדיקת הריאות. התייחסות שונה לעופות ולבהמות בעניין זה.

הפשטה והכנה להכשרה – לאחר סיום השחיטה צריך השוחט להכין את הבהמה או את העוף לתהליך המליחה. הוא מפרק את העוף / הבהמה כנדרש.

ניקור קדמי – כיצד מנקרים בהמה?

היכרות עם גוף הבהמה – הלימודים כוללים היכרות עם גוף הבהמה וחלקי גופה השונים: שרירים, אברים שונים, חוטי דם, גידים וחלבים.

 

מבחנים והסמכה

עם סיום הלימודים יעברו הלומדים מבחנים הבוחנים את היכולות המעשיות שלהם וכן את הידע התיאורטי שהם רכשו. לאחר המבחן יוחלט האם הלומד יכול לקבל תעודה המעידה כי הוא יכול לשמש כשוחט מטעם גוף מסוים. מלבד לתעודה הפנימית של הקורס אותו עבר הלומד ניתן לקבל הסמכה מטעם הרבנות הראשית לישראל.

 

עבודה בתחום

שוחטים יכולים למצוא עבודה במשרות שחיטה במשחטות עופות או בהמות. יש משרות בארץ וכן משרות רבות בחו"ל. שכן שחיטת בהמות מתבצעת לרוב בחו"ל. תעודה מטעם גוף מוכר ואחראי יפתח בפניכם את השער לעסוק בתחום השחיטה.

סגור לתגובות.